smok ยาสูบกระแสไฟฟ้า (e-cigarette) หรือยาสูบอิเล็กทรอนิกส์

smok
smok

ยาสูบกระแสไฟฟ้า smok หรือยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นยังไง


ยาสูบกระแสไฟฟ้า (e-cigarette) smok หรือยาสูบอิเล็กทรอนิกส์(electronic cigarette) มีลักษณะเป็นแท่งกลมเหมือนยาสูบตัวมวนยาสูบกระแสไฟฟ้าแบ่งเป็นส่วนของแบตเตอรี่และก็ส่วนที่บรรจุขวดขนาดเล็กใส่ของเหลวที่มีนิวัวว่ากล่าวนผสมอยู่ เวลาดูดสวิตช์ไฟ
จะถูกเปิดกำเนิดไฟแดงที่ปลายแท่งกับการทํางานของแบตเตอรี่ กำเนิดความร้อนทาให้ของเหลวในขวดที่ใส่ไว้ระเหย ํ
ขึ้นมาเป็นควัน ถูกสูดเข้าไปในปอดซึ่งปอดจะได้รับนิโคตินก่อนจะพ่นออกมา ยาสูบกระแสไฟฟ้าจะมีอยู่ 2 แบบเป็น แบบที่คล้ายกับ
ยาสูบจริง กับแบบที่เรียกว่าแบบปากกา (Pen style) มีลักษณะราวกับยาสูบที่มีปลายด้านก้นกรองบุหรี่แทงอยู่กับตัวต่อก้นกรองบุหรี่อีก
ชั้นสูงสุด แม้กระนั้นในตอนนี้เริ่มมีลักษณะที่ถูกทำให้ไม่มีลักษณะซึ่งคล้ายยาสูบ แต่ว่ามีลักษณะเหมือนรีโมตรถยนต์ และก็ยังมีแบบอย่าง
ที่ผู้ใช้ปรับแก้รูปลักษณ์ (modify) ได้เอง (Yamin, Bitton &Bates, 2010 : 609-610)
ในปี คริสต์ศักราช 2004 ยาสูบกระแสไฟฟ้า ถูกสร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็ได้จดสิทธิบัตรหนแรกในประเทศจีน รวมทั้งมาเปิดตัวในประเทศ
สหรัฐฯในปี คริสต์ศักราช 2007 แล้วก็เริ่มเผยแพร่ไปสู่ประเทศอื่นๆในเวลาถัดมา (Regan, Promoff, Dube & Arrazola,
2013 : online) ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีลักษณะเด่นที่ต่างจากยาสูบทั่วๆไป โดยดีไซน์ให้มีกายภาพเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ชาร์แบตเตอรี่
ได้ด้วยกระแสไฟ สามารถน�ำมาใช้งานแล้วกำเนิดควันได้ ก็แค่ลักษณะควันที่ออกมามิได้มีต้นเหตุจากการเผาไหม้จริง จากการที่ยาสูบกระแสไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้จริงและไม่มีส่วนประกอบของใบยาดูดราวกับยาสูบทั่วๆไป ผู้จ�ำหน่ายก็เลยอ้างได้ว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าปลอดภัยต่อร่างกาย เครื่องมือยาสูบกระแสไฟฟ้าประกอบไปด้วย
หลอดเล็กๆใส่สารละลาย เป็นต้นว่า โปรปีลีน ไกลคอล (propyleneglycol) ซึ่งในสารประเภทนี้จะมีนิวัวตำหนินผสมอยู่ในจำนวนที่ไม่เหมือนกัน ความร้อนจากแบตเตอรี่จะท�ำให้สารละลายระเหยเป็นควันผู้ใช้จะดมกลิ่นควันนั้นเข้าไป (Cobb, Byron, Abrams &Shields, 2010 : 2040-2042)
ยาสูบกระแสไฟฟ้ากับนักดูดวัยรุ่น
ยาสูบกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับวัยรุ่นในขณะที่มีประวัติดูดและไม่ดูดบุหรี่ มีการส�ำรวจการใช้ยาสูบในวัยรุ่นโดยศูนย์ปกป้อง
แล้วก็ควบคุมโรคของอเมริกา (Centers for DiseaseControl and Prevention: CDC 2014 : online) พบว่า
การใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในกรุ๊ปผู้เรียนมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายเพิ่มสูงมากขึ้นเป็นสองเท่าจากปี คริสต์ศักราช 2011…

Published
Categorized as smok Tagged