voopoo ในเวลาเดียวกัน โพรพิลีนไกลคอลที่เป็นองค์ประกอบ

voopoo
voopoo

ในเวลาเดียวกัน voopoo โพรพิลีนไกลคอลที่เป็นองค์ประกอบของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าส่งผลสำหรับเพื่อการ

ช่วยเหลือ apoptotic เลารวม voopoo ทั้งแผนก (2012)กล่าวว่าการฉีดโพรพิลีนไกลคอลในท้องเพียงแค่ครั้งเดียว (ขนาดต่ำถึง 2 มิลลิลิตร/กิโลกรัม) ทำให้มีการเกิดการถึงแก่กรรมของเซลล์ในสมองของหนูที่กำลังปรับปรุง ( Lau et al. , 2012 ) การสลายตัวที่พิจารณาได้คล้ายกับการย่อยสลายที่ตามมาวันหลังการฉีดด้วยเอทานอล ถึงแม้Lau et al. (2012)มิได้ตรวจตราหน้าที่ของการกระตุ้นเซลล์ glial ในอะพอเพียงพโทสิสที่เกิดขึ้นมาจากโพรพิลีนไกลคอลที่ดูเจอในการศึกษาวิจัยของพวกเขา การกระตุ้นไมโครเกลียแบบไม่ปกตินั้นสมาคมกับการถึงแก่กรรมของเซลล์ประสาท ( Cotman et al. , 1996 ;ฟลอยด์ แล้วก็ เฮนสลีย์, 2002 ). เป็นได้ว่าการได้รับโพรพิลีนไกลคอลในการศึกษาเรียนรู้นี้ทำให้การแสดงออกของ Iba-1 มากขึ้นในบุตรหลานที่สัมผัสละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีนิโคติน แม้การหักเงินพวกนี้ในตอนนี้เป็นการเก็งกำไรในธรรมชาติ แล้วก็เจอกับการขาดวรรณกรรมที่ประเมินความเป็นพิษของโพรพิลีนไกลคอลในสมอง พวกเขาจับใจความสำคัญของการเรียนรู้เพิ่มอีกที่จำเป็นต้องสำหรับเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของโพรพิลีนไกลคอลที่จะก่อให้เกิดผลเสียดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว

การศึกษาเล่าเรียนดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วได้ชี้ให้เห็นถึงผลพวงต่อระบบประสาทที่อาจเป็นเพราะเนื่องจากการได้รับนิโคตินในวัยเด็ก รวมทั้งเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่านิวัวตำหนินมีผลสำหรับการคุ้มครองปกป้องระบบประสาทในคนแก่ แม้กระนั้น รายงานที่กล่าวว่าการได้รับนิโคตินในวัยเด็กสามารถยั้งหรือกระตุ้นการผลิตเซลล์ประสาทที่ทำความเสียหายและก็กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการอักเสบของเส้นประสาทได้นั้นขัดแย้งกัน ช้างและก็แผนก (2013)กล่าวว่าหนูที่ได้รับสารนิโคตินผ่านทางปั๊มออสโมตำหนิก (1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน) ในระหว่างมีครรภ์แสดงการผลิตเซลล์ประสาทที่มากขึ้นของเซลล์ประสาทที่แสดงออกเปปไทด์ที่เป็นออร์แกนิกในรัฐและก็ต่อมทอนซิล ( Chang et al. , 2013). ความเคลื่อนไหวดังที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการเสี่ยงที่มากขึ้นต่อพฤติกรรมด้านการบริโภค (ได้แก่ การบริโภคนิโคตินที่มากขึ้น เอทานอล รวมทั้งของกินที่มีไขมันสูงในหนูที่ได้รับสารนิโคตินก่อนคลอด) ในวันหลัง อย่างไรก็ดี ไม่เจอความเคลื่อนไหวในสัญลักษณ์ไกลโอเจเนสิส GFAP รวมทั้ง Iba-1 ( Chang et al. , 2013 ) การเล่าเรียนโดยOrellana et al. (2014)ชี้ให้เห็นว่าการได้รับสารนิโคตินก่อนคลอดผ่านปั๊มออสโมตำหนิก (60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน) ร่วมกับของกินที่มีไขมัน/คอเลสเตอรอลสูงข้างหลังคลอดช่วยเพิ่มการปลดปล่อยสารสื่อไกลโอทรานสมิตเตอร์ในหนู ( Orellana et al. , 2014). การเรียนอื่นโดยใช้แบบจำลองหนู พบว่าการได้รับนิโคตินขณะท้องผ่านปั๊มออสโมติเตียนก (3.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน) ทำให้เซลล์ประสาทที่รอดชีวิตน้อยลง และก็เพิ่ม GFAP ในรอบๆซีรีเบลลัมและก็ CA1 ของฮิบโปแคมปัสที่ PND 30 และก็ 60…

Published
Categorized as voopoo Tagged